Πτυχιακή Εργασία: Βελτιστοποίηση στόχευσης και αποδοτικότητας για διαδικτυακές διαφημιστικές καμπάνιες στο δίκτυο διαφημίσεων AdWords της Google.

Η μηχανή αναζήτησης Google, συγκεντρώνει και οργανώνει καθημερινά εκατομμύρια αν όχι δισεκατομμύρια πληροφορίες από τον ιστοχώρο. Έπειτα, κάνει αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες προς τους χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίοι αναζητούν διαδικτυακά μέσω της μηχανής αναζήτησης που είναι και η βασική υπηρεσία της Google. Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την κεντρική σελίδα της Google ή άλλες σελίδες που ανήκουν σε αυτήν. Στην κεντρική σελίδα τοποθετούν με λέξεις κλειδιά αυτό που αναζητούν στο πεδίο αναζήτησης και κάνουν κλικ στο κουμπί “Αναζήτηση”. Τα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στα αριστερά της σελίδα, στα οποία η Google δεν δέχεται χρήματα για να εμφανίσει διαφημίσεις ιστότοπων. Ωστόσο, οι διαφημιστές αλλά και ένας απλός χρήστης που έχει μια ιστοσελίδα μπορούν να διαφημιστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Google AdWords. Οι διαφημίσεις AdWords εμφανίζονται στα δεξιά τις σελίδας των αποτελεσμάτων αναζήτησης και μερικές φορές στην κορυφή των οργανικών αποτελεσμάτων. Το AdWords δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας απλών και αποτελεσματικών διαφημίσεων τις οποίες προβάλλει στους χρήστες που αναζητούν, αλλά και στο Δίκτυο συνεργατών της Google. Οι διαφημίσεις που προβάλλει η Google είναι σχετικές με τις λέξεις κλειδιά με τις οποίες γίνονται οι αναζητήσεις. Επειδή το AdWords προσφέρει ακριβής στόχευση και δυνατότητες μέτρησης, ο διαφημιζόμενος μπορεί να επιτύχει υψηλή απόδοση της επένδυσης σε ευρεία κλίμακα. Μέσα από αυτήν την εργασία στόχος είναι η βελτιστοποίηση διαφημίσεων κειμένου AdWords ενώ το βασικό θέμα θα είναι η βελτιστοποίηση συνολικά των καμπανιών με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση (Google AdWords Optimization). Θα διερευνηθούν προβλήματα που συνήθως προκύπτουν σε μια καμπάνια και θα παρουσιαστούν τρόποι επίλυσης τους. Στο εφαρμοσμένο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστεί ένας λογαριασμός AdWords, ο οποίος θα εξεταστεί για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να γίνει η παρακολούθηση και να εφαρμοστούν οι τεχνικές βελτιστοποίησης που θα διερευνηθούν για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση.

Δημιουργός: Παππάς Βασίλειος
Επιβλέπων: Περακάκης Εμμανουήλ

PDF: Βελτιστοποίηση στόχευσης και αποδοτικότητας για διαδικτυακές διαφημιστικές καμπάνιες στο δίκτυο διαφημίσεων AdWords της Google.