Σεμινάριο για Πολυμέσα από τον Παναγιωτάκη Κώστα

Τίτλος: «Πολυμέσα: Γνωριμία με τα πολυμέσα, τρόπο δημιουργίας και χρήσης τους. Λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας, video και ήχου με εφαρμογές τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Εισηγητής: Κώστας Παναγιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης