Entries by e-bi

Συμμετοχή του καθ. Γιάννη Κοπανάκη, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυϊας (e-BI Lab) του ΤΕΙ Κρήτης, στο Διεθνές Πρόγραμμα International Visitor Leadership Program (#IVLP)

Ο καθ. Γιάννης Κοπανάκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυϊας (e-BI Lab) του ΤΕΙ Κρήτης, συμμετείχε πρόσφατα στο Διεθνές Πρόγραμμα International Visitor Leadership Program (#IVLP) του State Department των ΗΠΑ που είχε ως στόχο τη διερεύνηση κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν και ενθαρρύνουν την πρόοδο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.   Μαζί με 20 […]

IoT – Real time energy monitoring on industrial smart buildings

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας, της οποίας μερικά από τα ορόσημα είναι η επανάσταση των έξυπνων συσκευών, η λήψη αποφάσεων από την παραγωγή μεγάλων -σε όγκο- δεδομένων και η εδραίωση του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things – IoT). Το IoT, είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της […]

Το ΤΕΙ Κρήτης σκιαγραφεί το προφίλ των καινοτομικών ΜΜΕ της Κρήτης

Η παγκοσμιοποίηση και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, η «οικονομία της γνώσης», καταστούν την καινοτομική δραστηριότητα ως σημαντικό εφόδιο για την μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σήμερα, κυρίως λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των εθνικών οικονομιών όπως και της Ελληνικής οικονομίας με ποσοστό άνω του 99.5% των συνολικών […]

Πτυχιακή Εργασία: Διεθνοποίηση επιχειρήσεων και στρατηγικές marketing.

Στα πλαίσια μίας αυξανόμενα διεθνοποιημένης οικονομίας όπου οι αγορές τείνουν να παρουσιάζουν ολοένα και εντονότερη αλληλεξάρτηση, η διείσδυση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη τους, καθώς έτσι μπορούν να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη αυτής. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τα επιχειρησιακά μοντέλα βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται […]

Everyday Big Data (Infographic)

Data has quickly become one of the primary driving factors in society – with the world continuing to evolve in such a way that access to online information is nothing short of a necessity for a lot of people. We’ve thrown together a cluster of interesting facts and figures regarding data usage and presented them, […]

Euromed 2016: «SMEs in data-driven era: the role of data to firm performance»

Mέλη του Εργαστηρίου e-Bi Lab συμμετείχαν στην συγγραφή της ερευνητικής εργασίας «SMEs in data-driven era: the role of data to firm performance», η οποία παρουσιάστηκε στο 9ο Διεθνές Συνέδριο EUROMED ACADEMY OF BUSINESS (ΕΜΑΒ) CONFERENCE με θέμα “Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Digital Economy Lab (DELab) του University of Warsaw στην […]

Διαδραστική απεικόνιση αποτελεσμάτων μελέτης απορρόφησης αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης

Η μελέτη «Απορρόφηση Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης 2010-2013» αφορά τους απόφοιτους των Εκπαιδευτικών Τμημάτων για τα έτη 2010-2013 του ΤΕΙ Κρήτης και εντάσσεται στην παρακολούθηση των αποφοίτων του Ιδρύματος μετά την αποφοίτησή τους. Η μελέτη στοχεύει στην υποστήριξη των αποφοίτων στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπως και στη δια βίου επαγγελματική τους πορεία, στα πλαίσια αλλαγής θέσης εργασίας ή […]

MIBES 2016: «Big Data in Data-driven innovation: the impact in enterprises’ performance»

Mέλη του Εργαστηρίου e-Bi Lab συμμετείχαν στην συγγραφή της ερευνητικής εργασίας “Big Data in Data-driven innovation, the impact in enterprises’ performance”, η οποία παρουσιάστηκε στο 11o Διεθνές Συνέδριο Management of Innovative Business, Education & Support systems – MIBES 2016, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 22-24 Ιουνίου 2016 . In the “knowledge-based economy”, enterprises […]

Re-search.gr – Η αναζήτηση της «αναζήτησης» στην Ελλάδα

Η Μηχανή re-search.gr αποτελεί προσαρμοσμένη μηχανή αναζήτησης βασιζόμενη σε αυτή της Google (Custom Search Engine – CSE)  και δίνει την δυνατότητα σε Έλληνες ερευνητές, αλλά και στο ευρύ κοινό να βρίσκουν πληροφορίες και υλικό από ιστοσελίδες ερευνητικών δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. To re-search.gr έχει εμπλουτιστεί με ένα αρκετά μεγάλο σύνολο ιστοσελίδων ελληνικών ερευνητικών εργαστηρίων, κέντρων και ιδρυμάτων […]

ICCMI 2016: «Big Data in Data-driven innovation: Applications, Prospects and Limitations in Marketing»

Mέλη του Εργαστηρίου e-Bi Lab συμμετείχαν στην συγγραφή της ερευνητικής εργασίας “Big Data in Data-driven innovation: Applications, Prospects and Limitations in Marketing”, η οποία παρουσιάστηκε στο 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues -ICCMI 2016, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 22-24 Ιουνίου 2016 . The real power of enterprises is related to their innovativeness, translated to […]